Bursa Międzyszkolna Nr 2


Bursa Międzyszkolna nr 2 

ul. Szczebrzeska 41
22 - 400 Zamość
powiat Miasto Zamość
województwo Lubelskie

tel: 084 64 12 486
fax: 123-45-678
e-mail: bursanr2zamosc@interia.pl
www:  www.bursa2-zamosc.net