Bursa Międzyszkolna Nr 2

 

Bursa Międzyszkolna Nr 2 w Zamościu

 

 

ul. Szczebrzeska 41
22 - 400 Zamość
powiat Miasto Zamość
województwo Lubelskie

tel: 084 64 12 486
fax: 084 64 12 486
e-mail: bursanr2zamosc@interia.pl
www:  http://bursa2zamosc.pl