Strona główna biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej

http://bursa2zamosc.pl/wp-content/uploads/2020/03/informacja-praca-zdalna-1.jpg

Regulacje prawne dotyczące kształcenia na odległość pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–nowe-regulacje-prawne

 


BURSA MIĘDZYSZKOLNA NR 2 w Zamościu

22-400 Zamość, ul. Szczebrzeska 41e-mail:  bursanr2zamosc@interia.pl

ESP:  https://epuap.gov.pl/

adres skrzynki: bursa2zamosc

strona WWW :        http://www.bursa2zamosc.pl/

                                http://www.bursa2-zamosc.net/


Inspektor Ochrony Danych Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu

e-mail: inspektor@cbi24.pl  - Inspektorem Danych osobowych jest Pani Ewa Palus

KLUZULE INFORMACYJNE