Biuletyn Informacji Publicznej


BURSA MIĘDZYSZKOLNA NR 2 w Zamościu

22-400 Zamość, ul. Szczebrzeska 41e-mail:  bursanr2zamosc@interia.pl

ESP:  https://epuap.gov.pl/

adres skrzynki: bursa2zamosc

strona WWW :        http://www.bursa2zamosc.pl/

                                http://www.bursa2-zamosc.net/


Inspektor Ochrony Danych Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu

e-mail: inspektor@cbi24.pl  - Inspektorem Ochrony Danych osobowych jest Pani Ewa Palus

                                         Zastępcą Inspektora Ochrony Danych osobowych jest Pani Agata Szwed

KLUZULE INFORMACYJNE